AKREDYTACJE

Akredytacje będzie można odebrać w dniu imprezy tylko w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

Akredytacja wydawana jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby. Każda nowa osoba wymaga kolejnego zgłoszenia.

Akredytacja upoważnia do wejścia do strefy foto i na stojanki. Wejście na stojanki możliwe jest tylko z opiekunem wyznaczonym przez organizatora. Organizator wyznacza porę wejścia na stojanki i decyduje o długości jego trwania. Jeżeli pogoda dopisze wejście na stojanki odbędzie się w niedzielę w godzinach porannych. Dokładne informacje o miejscu zbiórki i godzinie zostaną wysłane mailowo najpóźniej 24 godziny przed planowanym wejściem.
Bezwzględnie wymagane jest, aby osoby chętne na wejście poza teren imprezy masowej (stojanki, wystawa statyczna) posiadały ze sobą kamizelkę odblaskową. Wejście bez kamizelki nie będzie możliwe. Organizator nie dysponuje kamizelkami dla mediów. Na tereny stojanek nie będą również wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu.

Akredytację może uzyskać tylko osoba pełnoletnia.


Uprzedzając Państwa pytania o strefę foto informujemy, że strefa foto będzie zlokalizowana wzdłuż osi pasa od strony północnej. Przebywanie od strony południowej pasa startowego jest zabronione i stanowi naruszenie regulaminu pokazów.

Wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pokazów oraz imprezy masowej.


Formularz

Rejestracja zamknięta
Atrakcje
Program
Darowizna
Wolontariat
Akredytacje
Stoiska handlowe
Loty widkokowe
Lokalizacja
Prasa
Kamera nowotarski piknik lotniczy
Spot
Bannery
PATRONAT HONOROWY


SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
WSPÓŁPRACA
PATRONAT MEDIALNY